Privacybeleid

Verloskundigenpraktijk Coevorden gebruikt cliëntgegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen.

Verloskundigenpraktijk Coevorden deelt cliëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Gegevens worden alleen met andere zorgverleners in de keten gedeeld indien daar toestemming voor is gegeven aan het begin van de zwangerschap. Indien deze toestemming niet is gegeven worden de gegevens alleen gedeeld indien cliënten op dat moment toestemming geven.

Verloskundigenpraktijk Coevorden bewaart cliëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Medische gegevens worden volgens de wet 15 jaar bewaard en daarna vernietigd (dossiers van cliënten ingeschreven vanaf 1-1-2020 worden 20 jaar bewaard).

Verloskundigenpraktijk Coevorden houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen cliëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Verloskundigenpraktijk Coevorden vraagt toestemming aan de cliënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is.

Verloskundigenpraktijk Coevorden informeert cliënten indien gewenst over de rechten van de cliënten ten aanzien van zijn persoonsgegevens.

Verloskundigenpraktijk Coevorden informeert haar cliënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens.

Verloskundigenpraktijk Coevorden informeert cliënten indien Verloskundigenpraktijk Coevorden bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.


sunmoonchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram